Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2014

1323 72cd 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3845 b933 420
3010 431e 420
Reposted fromjustMeee justMeee viastaystrongangie staystrongangie

April 27 2014

Play fullscreen
Ponieważ cały ja
Kocham całą ciebie
Wszystkie twoje idealne niedoskonałości
Daj mi całą siebie
A ja dam Ci całego siebie
Jesteś moim końcem i początkiem
Nawet jeśli przegrywam, to wygrywam
Ponieważ daję ci całego siebie, całego siebie
A ty dajesz mi całą siebie, całą siebie
Reposted fromOlka1081 Olka1081 viaJustysiaa27 Justysiaa27
7547 a738 420
http://curlydarcey.blogspot.com/  zakupy w sh zawsze najlepsze 
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8381 83ea 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
4848 1c4a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viacurlydarcey curlydarcey
8115 ff94 420
Jak się kogoś kocha to poświęca się mu czas. Nie można go ignorować. Milczenie jest gorsze niż kłótnia.
— znalezione.
2528 e36f 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3687 fd37
"Do Was, Młodych, należy przyszłość...      Do Was należy odpowiedzialność za to,  co kiedyś stanie się teraźniejszością wraz z Wami, a obecnie jest jeszcze przyszłością. "
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Jeszcze tylko matura i wracam do żywych
— 22:28
Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.
— Jan Paweł II
5708 c132 420
Reposted fromlulka lulka viastaystrongangie staystrongangie

April 14 2014

6908 6fd9 420
  Yes, he is!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl